Şirketimiz, 2010 yılından itibaren başladığı, ASTM ( American Society For Testing and Materials ) nin, uluslararası laboratuvarlar karşılaştırma programına kesintisiz olarak devam etmektedir.

Katılımcı laboratuvarlara, ASTM tarafından gönderilen “ Engine Lubricant “ numuneleri, laboratuvarlarca analiz edilerek, buldukları sonuçlar ASTM ye iletilmektedir. Bu merkezde toplanan sonuçlar, test metotlarının belirli kriterlerine göre değerlendirilmekte, grafiklere işlenmekte ve sonuçları, her laboratuvara ayrı Kod No. verilerek bildirilmektedir.

Böylece, hatalı sonuçlar bulmuş olan laboratuvarların, düzeltici faaliyetlerle, test sonuçlarını kabul edilebilir limitlere getirmeleri sağlanmaktadır.

Akredite olmanın da ilk koşulu olan, böyle bir programın katılımcıları arasında, dünyanın önde gelen petrol şirketleri, katık üreticileri ve yağlama yağı üreticileri yer almaktadır.

Katılımcılar arasında, ülkemizden de her numune için, 8 ile 13 arasında değişen firma bulunmaktadır.

2010 yılında dahil olduğumuz programın, 200 katılımcı laboratuvarı arasında, test sonuçlarımız ile, ilk 10 arasında yer almanın haklı gururunu, yılda 3 kez tekrarlanan ve artık katılımcı sayısı 230' lara ulaşan programdaki başarı düzeyimizi, ilk %10 içerisinde kalarak sürdürmekteyiz.

Üretimimiz de yüksek kalitenin devamı, müşterilerimizin sonsuz güvenini kazanmak, bulunduğumuz çizgiyi daha ileriye taşıyabilmek için, çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmekteyiz.

 

      Dew Laboratuvar

Dew Petrol A.Ş. ve Link Kimya Deney Laboratuvarında madeni yağ,gres ve antifriz ile ilgili tüm analiz ve kalite kontrol faaliyetleri özenle gerçekleştirilmektedir.

Laboratuvarımızda yapılan analizlerin tamamı uluslararası kabul görmüş olan ASTM (Amerikan Standart Test Metotları), DIN (Alman Standart Test Metotları), TS (Türk Standartları) standartlarına ve Çevre, İş Sağlığı-Güvenliği ve Laboratuvar kalite şartlarının gerekliliklerine (ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem, OHSAS 18001 ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem, TS EN ISO/IEC 17025)uygun şartlarda yapılmaktadır.

Dew Petrol A.Ş. ve Link Kimya Deney Laboratuvarı;  üretimin ihtiyacı olan Kalite Kontrol analizleri, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile birlikte müşterilerimizin ihtiyacına yönelik satış öncesi ve satış sonrası teknik destek vermektedir.

Bu kapsamda laboratuvarımızda gerçekleştirdiğimiz bazı testler şu şekildedir. 

      

Laboratuvar Hizmetleri

DEW PETROL A.Ş. DENEY LABORATUVARI

DENEY

METOD

KİNEMATİK VİSKOZİTE 100˚C

ASTM D 445

TS 1451 EN ISO 3104

KİNEMATİK VİSKOZİTE 40˚C

ASTM D 445

TS 1451 EN ISO 3104

VİSKOZİTE İNDEKS

ASTM D 2270

TS ISO 2909

AKMA NOKTASI TAYİNİ

ASTM D 97

TS 1233 ISO 3016

TOPLAM BAZ NUMARASI TAYİNİ- TBN

ASTM D 2896

TS 5655 ISO 3771

TOPLAM ASİT NUMARASI TAYİNİ- TAN

ASTM D 664

TS 9178 ISO 6618

PARLAMA NOKTASI TAYİNİ- CLEVELAND AÇIK KAP YÖNTEMİ

ASTM D 92

TS EN ISO 2592

ASTM RENK TAYİNİ

ASTM D 1500

YOĞUNLUK TAYİNİ- SALINIM YAPAN U-TÜP YÖNTEMİ

ASTM D 4052

TS EN ISO 12185

SU TAYİN CİHAZI, KARL FİSHER KULOMETRİK

ASTM D 6304

TS 6147 EN ISO 12937

KÖPÜRMEYE EĞİLİM VE KÖPÜK KARARLILIĞI TAYİNİ

ASTM D 892

TS 1834 ISO 6247

 REFRAKTİF İNDEX

ASTM D 1218

BAKIR ŞERİT KOROZYON

ASTM D 130

TS 2741 EN ISO 2160

FT-IR SPEKTROMETRE

-

EMÜLSİYON TESTİ (5/95)

-

ANİLİN NOKTASI TAYİNİ

ASTM D 611

 TS 1615 ISO 2997

CCS, GÖRÜNÜR VİSKOZİTE TAYİNİ

ASTM D 5293
TS 1896

MRV, POMPALANABİLİR SINIR SICAKLIĞI

ASTM D 4684

TS 8830

 

GRES TESTLERİ

PENETRASYON TAYİNİ

ASTM D217

TS 1799 ISO 2137

GENİŞ ARALIKTA DAMLAMA NOKTASI TAYİNİ

ASTM D 2265

TS 5937 ISO 6299

DAMLAMA NOKTASI TAYİNİ

ASTM D 566

TS 1267 ISO 2176

 

ANTİFRİZ TESTLERİ

KAYNAMA NOKTASI TAYİNİ

ASTM D 1120

RESERVE ALKALİNİTE TAYİNİ

ASTM D 1121

pH TAYİNİ

ASTM D 1287

YOĞUNLUK TAYİNİ

ASTM D 4052

KÖPÜRME ÖZELLİĞİ

TS 3582

DONMA NOKTASI 

ASTM D 1177

 

Analiz ücret bilgisi ve analiz talepleriniz için Analiz Talep Formu ile birlikte kalite@dew.com.tr adresinden ulaştırabilirsiniz.  

 

        Laboratuvar Politikamız 

Dew Petrol A.Ş. Deney Laboratuvarı olarak politikamız; madeni yağ ve müstahzarlar için analiz hizmetlerini, iyi mesleki ve teknik uygulamalar göstererek, analiz metodunun öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek, eğitimlerle uzmanlıkları geliştirilen personelimizle tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak sunmaktır.

Analiz hizmetlerinde Ulusal ve/veya Uluslararası standart metotlar kullanılmakta olup, analiz metotlarında değişiklikler yapılması durumunda geçerli kılma çalışmaları yapılmaktadır.

Bu amaçla, laboratuvarda TS EN ISO/IEC 17025' e uygun bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturulmuş olup, standardın öngördüğü dokümanlar yayınlanarak uygulamaya konulmuştur. Tüm laboratuvar personelinin bu dokümanları öğrenmeleri ve analiz çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Laboratuvarımızın hedefi, müşterilerle yapılan işbirliğinin de yardımıyla, müşteri şikayetlerinin önlenmesi, müşteri beklentilerinin karşılanması,dolayısı ile müşteri memnuniyetinin artırılması konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaktır. Kalite,tarafsızlık, bağımsızlık, dürüstlük, gizlilik ve güvenilirlik laboratuvarımızın temel ilkeleridir.

Dew Petrol A.Ş. Deney Laboratuvarları üst yönetimi olarak; Kalite Yönetim Sistemi’ ni tüm personelin katkısıyla TS EN ISO/IEC 17025 standardı, müşteri şartları, yasal şartlar ve TÜRKAK rehberlerine uygun olarak etkin bir şekilde uygulayacağımızı ve sürekli iyileştireceğimizi taahhüt ederiz.


 Müşteri Anket Formu